Številka pogodbe:

BI-BA/19-20-007

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Katedra:

Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko

Tip projekta:

Mednarodni projekti in sodelovanje

Vrsta projekta:

Bilateralni projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2019 - 31.12.2021

Vrednost projekta BF:

1.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

2.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Mihelič Matevž

Zaposleni na projektu: