Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

Mednarodni projekti in sodelovanje

Vrsta projekta:

Bilateralni projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2020 - 31.12.2021

Vrednost projekta BF:

1.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

2.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Vidrih Rajko