Številka pogodbe:

V4-1801

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2018 - 30.04.2021

Vrednost sofinancerja:

81.600,00 €

Vrednost projekta skupaj:

120.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Bernik Rajko

Spletna stran projekta:

Povezava