Številka pogodbe:

33117-1008/2019/10

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

30.07.2020 - 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

49,00 €

Vrednost projekta skupaj:

348,00 €