Številka pogodbe:

3317-1002/2019/11

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

30.07.2020 - 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

187,00 €

Vrednost projekta skupaj:

348,00 €