Akronim:

DI-Gozd

Številka pogodbe:

33117-1009/2019/17

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

30.07.2020 - 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

18.209,00 €

Vrednost projekta skupaj:

348.629,62 €

Vodja projekta na BF:

Poje Anton

Spletna stran projekta:

Povezava

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta DI-Gozd je zasnova, razvoj in validacija inovativnih digitalnih orodij in povezav, ki digitalizirajo in pospešujejo izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije aktivnosti upravljanja z gozdom ter to prenašajo v prakso.

Z uporabo digitalizacije in uporabo sodobnih mobilnih tehnologij za zajem inventarja posameznega odseka gozda na terenu bomo poskrbeli za razvoja modela učinkovitega upravljanja z gozdom ob hkratnem razvoju lokalnega ekosistema deležnikov. Razvoj bo omogočil pripravo na sistematično zbiranje podatkov o gozdu za potrebe ekonomičnega gospodarjenja z gozdom, spremljanja rasti v povezavi s klimatskimi spremembami ter posledično bolj učinkovitem načrtovanju razvoja gozda. S tem bomo v prvi vrsti naslovili boljše upravljanje z gozdom pri manjših lastnikih gozdov.

Fokus bo na poenostavitvi izbranih procesov upravljanja z gozdom in vključevanja deležnikov, zbiranju, digitalizaciji in integraciji podatkov, potrebnih za digitalizacijo procesov. Podatki in infrastruktura bosta pripravljena tudi za vključitev drugih virov zajemanja inventarizacije dreves v gozdu (npr. avtomatski zajem z brezpilotnimi letalniki). Podatki o gozdu bodo digitalizirani in pripravljeni na način, da jih bo mogoče kasneje avtomatizirano pregledovati in analizirati, kar bo omogočalo boljše načrtovanje in posledično bolj učinkovito gospodarjenje z gozdom.


POVEZAVE