Akronim:

DI-Gozd

Številka pogodbe:

33117-1009/2019/17

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

30.07.2020 - 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

18,21 €

Vrednost projekta skupaj:

348,63 €

Vodja projekta na BF:

Poje Anton