Akronim:

GOZDNI ROB

Številka pogodbe:

33133-1001/2019/15

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

17.06.2020 - 17.06.2023

Vrednost projekta BF:

2.983,04 €

Vrednost projekta skupaj:

249.954,42 €

Vodja projekta na BF:

Dobrilovič Marko

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom "Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev" se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji projekta:

 • izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo, oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
 • ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba,
 • omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
 • ozaveščanje o pomenu gozdnega roba strokovni in zainteresirani javnosti,
 • povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
 • povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • zmanjševanje degradacij v prostoru z izvajanjem sanacijskih ukrepov (rekonstrukcije gozdnega robu),
 • vključevanje/oblikovanje gozdnega robu kot soustvarjalca prostorske identitete in poudarjanje ambientalne vrednosti,
 • povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerstvo projekta:

 • Vodilni partner
  • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Vodja projekta
  • Tine Božič, dipl. inž. gozd. (VS)
 • Projektni partnerji
  • Kmetijski inštitut Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Beneficij d.o.o.,
  • Novinet d.o.o.,
 • Kmetije iz različnih regij:
  • Turistična kmetija Široko,
  • Turistična kmetija pri Andrejevih,
  • Kmetija Vertovšek,
  • Kmetija Zaplana in
  • MakroBios Panonija, so.p.

Povezave:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Gozdni rob kmetije Vertovšek, Veliki Kamen, Korpivnica.Gozdni rob kmetije Vertovšek, Veliki Kamen, Korpivnica.