Številka pogodbe:

J1-2482

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.09.2020 - 31.08.2023

Vrednost projekta skupaj:

1.4 FTE

Vodja projekta na BF:

Jemec Kokalj Anita

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Onesnaževanje okolja z mikroplastiko je postal eden najresnejših svetovnih okoljskih problemov. Kljub dejstvu, da je bilo kopensko okolje prepoznano kot pomemben vir in ponor onesnaževanja z nano- in mikro-plastiko (NMP), je malo znanega o njihovih vplivih na tla. Glavni cilj projekta je proučiti vpliv okoljsko-relevantne NMP na kopenske nevretenčarje. Okoljsko-relevanco bomo zagotovili z izbiro NMP, ki jih najpogosteje najdemo v kopenskem okolju. Mikro- in nano-plastiko bomo pridobili iz izvornega materiala kot so tekstil, plastične zastirke in avtomobilske pnevmatike. Izbrane NMPs bomo  podvrgli procesom umetnega staranja, ki simulira staranje v naravi pod različnimi abiotskimi dejavniki. Izpostavili bomo kopenske organizme, ki zasedajo različne ekološke niše, t.j. raki enakonožci Porcellio scaber, beli deževnik earthworm Enchytraeus crypticus, in hrošč mokar Tenebrio molitor. Proučili bomo: subletalne fiziološke odzive organizmov ob izpostavitvi NMP, s fokusom na procesih, ki so povezani z imunostjo;  prehranjevanje, rast, preživetje in energetske zaloge organizmov ter zaužitje, fragmentacijo in kopičenje mikroplastike v prebavnem sistemu. Uporabili bomo različne metodološke pristope kot so: svetlobna in elektronska mikroskopija, proteomska analiza hemolimfe in genska ekspresija določenih ključnih v imunskih procesih udeleženih molekul v hemolimfi. Nova znanja o vplivih NMP na kopenske organizme bodo pripomogla k poglobljenemu razumevanju dejanskega potencialnega tveganja, ki ga ta onesnaževala predstavljajo za kopensko okolje. 


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

Projekt je zasnovan v okviru treh raziskovalnih delovnih sklopov in dveh tehničnih delovnih sklopov (DS). Najprej bomo pridobili NMP iz obstoječih plastičnih (DS1). Nadalje jih bomo podvrgli umetnemu staranju, ki simulira naravno staranje pod različnimi abiotskimi razmerami (DS2). Delovna sklopa DS1 in DS2  bosta tako  služila kot platforma za zagotavljanje NMP in podatkov o njenih karakteristikah. Večina nalog v DS1 in DS2 bo potekala v prvih dveh letih projekta. Osrednji del projekta bo proučevanje fizioloških sprememb v organizmih izpostavljenih NMP (DS3). Ta delovni sklop bo potekal preko celotnega trajanja projekta, v prvem letu bomo opravili preliminarne raziskave z testiranjem vpliva na preživetje, prehranjevanje in rast, v nadaljevanju pa bomo izvajali študije subletalnih vplivov.  Širjenje znanja, upravljanje podatkov (DS4) in vodenje projekta (DS5) bo potekalo tekom celotnega projekta.

SICRIS povezava