Akronim:

ASFORCLIC

Številka pogodbe:

952314

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.01.2021 - 31.12.2023

Vrednost projekta BF:

87.506,25 €

Vrednost projekta skupaj:

895.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Šernek Milan