Akronim:

HiStabJuice

Številka pogodbe:

956257

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.11.2020 - 30.10.2024

Vrednost projekta skupaj:

479,913.84 FTE

Vrednost projekta skupaj:

2,00 €