Številka pogodbe:

V4-1820

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2018 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

97.500,00 €

Vrednost projekta skupaj:

130.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Diaci Jurij