Številka pogodbe:

V4-1823

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2018 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

75.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

100.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Jurc Maja

Spletna stran projekta:

Povezava