Številka pogodbe:

V4-1825

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2018 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

71.190,00 €

Vrednost projekta skupaj:

94.890,00 €

Vodja projekta na BF:

Kos Ivan

Spletna stran projekta:

Povezava