Številka pogodbe:

J4-1765

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2019 - 30.06.2022

Vrednost ARRS FTE:

1.45 FTE

Vrednost projekta skupaj:

4.36 FTE