Številka pogodbe:

J4-1778

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2019 - 30.06.2022

Vrednost projekta skupaj:

1,3 FTE

Vodja projekta na BF:

Butala Matej

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Naravni produkti, ki jih sintetizirajo mikroorganizmi so priviligirane mlolekule za razvoj učinkovin proti bakterijam saj so rezultat milijonov let selekcije in so vir izredno učinkovitih antibiotikov. V naših nedavnih objavah smo opisali mali protein bakteriofaga GIL01 bakterije Bacillus thuringiensis, protein gp7. Gp7 gradi 50 aminokislinskih ostankov in interagira s proteinom LexA bakterij ter uravnava funkcije LexA. To je prvi opis naravnega produkta, ki direktno interagira z LexA in inhibira samo-cepitev LexA ter izboljša interakcijo LexA-DNA, torej inhibira odziv SOS. Pridobili smo kristalno strukturo proteina gp7 in na podlagi podatkov analize SAXS izdelali strukturni model proteina gp7 v kompleksu s proteinom LexA. V tem projektu bomo pridobili nova znanja o lastnostih proteina gp7, katerega bomo uporabili v boju proti patogenom. 


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

  1. Pridobiti boljši vpogled v biologijo proteina gp7.
    (Pridobivamo boljši vpogled v značilnosti proteina gp7 in iščemo homologe proteina gp7 v drugih bakterijah in fagih.)
  2. Na podlagi gp7, izdelati nove, varne protimikrobne učinkovine.
  3. Validirati učinkovitost novih učinkovin.

SICRIS povezava