Akronim:

WooBAdh

Številka pogodbe:

C3330-1/-252001

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

ERA NET

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.03.2018 - 28.02.2021

Vrednost projekta BF:

208,00 €

Vrednost projekta skupaj:

1,00 €