Akronim:

I-MAESTRO

Številka pogodbe:

C3330-19-252005

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

ERA NET

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.05.2019 - 30.04.2022

Vrednost projekta BF:

210.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

1.620.576,00 €

Vodja projekta na BF:

Nagel Thomas Andrew