Ponedeljek, 21. junij 2021, ob 8.00, zagovor na daljavo na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=ma039c851b6281815c2100015b7953d11

Kandidatka: Anja Cvetič
Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanosti o živalih): Vpliv uhlevitve pujskov pred odstavitvijo na njihovo obnašanje

Člani komisije: doc. dr. Silvester Žgur, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; prof. dr. Dejan Škorjanc, somentor; doc. dr. Dušanka Jordan, recenzentka