Četrtek, 24. junija 2021, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nina Zupančič
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Debelost pri psih in njihova prehrana

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent