8:00    BLAŽKO Ambrož (msc)
Uspešnost setve v različnih položajih sestojnih vrzeli visokogorskega smrekovega gozda

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Somentor magistrskega dela:    asist. dr. Mitja Ferlan
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Robert Brus

 

8:45    PETEK Iza (uni I.)
Rast in kakovost metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides (Hu et Cheng)) v živem arhivu pri Zadobrovi pri Ljubljani

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus
Somentor diplomskega dela:    dr. Gregor Božič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

9:30    DOGAR Veronika (uni I.)
Vpliv okoljskih dejavnikov na rast doba (Quercus robur L.) v porečjih Mure in Krke

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Tomislav Levanič
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Mitja Klopčič