Četrtek, 8. julij 2021, ob 8.45, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko: 

Kandidat: Gašper Kostanjevec
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Analiza različnih strojnih postopkov siliranja trave

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Rajko Bernik, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent