Četrtek, 8. julija 2021, ob 10.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Linda Okoren
Naslov diplomskega dela (1. stopnja UNI): Uporaba encimov v prehrani prašičev

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Janez Salobir, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka