Hana Trček

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 2. 9. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B1 - oddelek za biologijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Povezava med sintezo holesterola in cirkadianim izražanjem genov iz signalne poti Hedgehog - Wnt

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    prof. dr. Petra Golja
Mentorica:       prof. dr. Damjana Rozman                 
Recenzent:      prof. dr. Marko Kreft