Matic Brvar

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 3. 9. 2021 ob 14:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Sekvenciranje slovenskih genomov virusa SARS-CoV-2 za ugotavljanje interakcij med proteini virusa in človeka 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     doc. dr. Matej Skočaj
Mentor:           prof. dr. Uroš Petrovič            
Somentor:       znan. sod. dr Miša Korva                   
Recenzent:      izr. prof. dr. Cene Gostinčar