Gloria Krapež

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 6. 9. 2021 ob 12:00 preko spletne platforme Zoom zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Učinek antagonista kemokinskega raceptorja CXCR4 na viabilnost in invazijo celic glioblastoma v organoidih

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     doc. dr. Miloš Vittori
Mentorica:       doc. dr. Barbara Breznik         
Somentorica:   asist. dr. Metka Novak
Recenzent:      prof. dr. Marko Kreft