Sreda, 8. september 2021, ob 15.00, zagovor diplomskega dela v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Katarina Jenko
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Ureditev hleva za izboljšanje počutja in zdravja krav molznic

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka