Sreda, 8. september 2021, ob 15.30, zagovor diplomskega dela v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Jure Tkalec
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prednosti in slabosti različnih sistemov molže na kmetijah, usmerjenih v tržno prirejo mleka

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka