Maša Zagorac

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 13. 9. 2021 ob 13:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Značilnosti rabe prostora in aktivnost lisic v (pri)mestnem okolju

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Rudi Verovnik
Mentor:           izr. prof. dr. Ivan Kos
Somentor:       asist. dr. Hubert Potočnik
Recenzent:      prof. dr. Boštjan Pokorny