Nik Ojdanič

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 9. 9. 2021 ob 08:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vpliv dodajanja kalijevega silikata na odpornost navadnega ječmena na sušo

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    prof. dr. Mateja Germ
Mentorica:       doc. dr. Aleksandra Golob                 
Recenzentka:  prof. dr. Katarina Vogel Mikuš