Rebeka Podgrajšek

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 13. 9. 2021 ob 09:00 v prostoru 'B5 - oddelek za biologijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Odziv človeških celic na listeriolizin O in njegove mutante

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Tom Turk
Mentorica:       izr. prof. dr. Marjetka Podobnik         
Somentor:       dr. Apolonija Bedina Zavec               
Recenzentka:  prof. dr. Kristina Sepčić