Nik Šabeder

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

bo v 10. 9. 2021 ob 08:00 v prostoru 'B2 - oddelek za biologijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Popis kačjih pastirjev in dvoživk ob avtocestnem odseku Šentjakob – Blagovica

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Rok Kostanjšek
Mentor:           prof. dr. Rudi Verovnik                      
Recenzent:      doc. dr. Cene Fišer