Julija Ržišnik

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 17. 9. 2021 ob 11:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv temperature na interakcijo med bakterijo Dickeya fangzhongdai in bakteriofagom  BF25/12 (Podoviridae)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentor:           izr. prof. dr. Matej Butala        
Somentor:       dr. Tanja Dreo            
Recenzentka:  prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec