Torek, 14. septembra 2021, ob 9.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Katarina Japelj

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Primernost presne prehrane za pse z alergijami in za zdravo zobovje

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent