Četrtek, 16. septembra 2021, ob 8.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Katja Lavrič Mrvar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Možnosti uporabe dan starih petelinčkov lahkega tipa

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent