Četrtek, 16. septembra 2021, ob 8.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Luka Ložar

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Kmetijstvo in kmetijska politika izbranih držav nekdanje Sovjetske zveze

Člani komisije: prof. dr. Leon Oblak, predsednik; prof. dr. Emil Erjavec, mentor; izr. prof. dr. Luka Juvančič, recenzent