8:15    ŠUNTA Andreja (uni)
Kontrolni požari kot orodje za ohranjanje biodiverzitete ptic na Krasu

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Maja Jurc
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. Janez Pirnat

 

9:00    ŠERCER Saša (uni)
Morfološke značilnosti izbranih hudourniških pritokov Čabranke in Kolpe

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Ficko
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. Janez Pirnat

 

9:45    TOME Vid (uni)
Položajna točnost fotogrametričnih izdelkov različnih daljinsko vodenih letalnikov RTF

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik

 

10:30    JERNEJČIČ Luka (msc)
Razvojna dinamika pragodnega rezervata Rajhenavski Rog

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

11:15    OVTAR Barbara (vsš)
Odnos obiskovalcev Mestnega gozda Celje do tujerodnih drevesnih vrst

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus
Recenzentka diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran

 

12:00    KRŽIČ Miha (msc)
Hitrost polne in prazne vožnje zgibnega traktorja Bijol BWS 160 pri spravilu lesa na visokem krasu

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Jurij Marenče

 

12:45    HEBERLE Tilen (uni)
Grška jelka (Abies cephalonica L.) v semenskem sestoju pri Komnu

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni