8:15    JEMEC Luka (vsš)
Naravno pomlajevanje jelovo bukovega gozda na velikih posekah na Jelovici

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

9:00    ŠTIGLIC Iza (uni)
Občutljivost gozdnih tal na vožnjo z gozdarsko mehanizacijo in lastnosti sekundarnih gozdnih prometnic v gozdnogospodarski enoti Zaplana

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje

 

9:45    MOHAR Jan (uni)
Spremembe in zgradba zgornje gozdne meje na Snežniku

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Somentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

10:30    KEUC Mojca (uni)
Vpliv podnebnih sprememb na debelinsko rast smreke (Picea abies L.) v vzhodni Sloveniji

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Tomislav Levanič
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik