8:15    ROGER Aljaž (uni)
Uspešnost naravne obnove v čistih smrekovih in mešanih bukovih sestojih na površinah prizadetih zaradi vetroloma

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

9:00    GODEC Anja Manca (uni)
Uporaba gozdnogojitvenih vročih točk za povečanje intenzivnosti gospodarjenja, odpornosti in sposobnosti okrevanja gozdov na Goliščah

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

9:45    Cholkova Magdalena (uni)
Tujerodne drevesne vrste v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

10:30    PUC Tomaž (uni)
Učinkovitost in težavnost priprave lesa za oglarsko kopo iz sečnih ostankov

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič

 

12:00    DAGARIN Tadej (vsš)
Vrednostne tarife za nekatere drevesne vrste v Sloveniji

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Andrej Bončina