Petek, 17. septembra 2021, ob 13.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Anže Zajec

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Ptičja gripa

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka