Ponedeljek, 20. septembra 2021, ob 10.00, zagovor na daljavo preko povezave:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m59d45d3bba20d55dc9331ee5ed237c0c

Kandidatka: Janja Moličnik

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Posledice selekcije nekaterih pasem mačk na določene telesne lastnosti

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent