Sreda, 22. septembra 2021, ob 8.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Vid Camloh

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Uporaba pufrov v prehrani krav molznic

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka