Sreda, 22. septembra 2021, ob 8.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nuša Jež

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Razlogi za zmanjšanje populacije poljskega zajca (Lepus europaeus) v Evropi

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka