Klara Golob

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 27. 9. 2021 ob 9:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Tipizacija kriptosporidijev vrste Cryptosporidium parvum na podlagi analize večjega števila lokusov s spremenljivim številom tandemskih ponovitev

Zagovor bo potekal na daljavo na spletni povezavi https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=mc6748b4422c72ebd86d7e69dadbd0859.