Maja Hrs

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 30. 9. 2021 ob 14:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Analiza dveh podpopulacij kulture Bacillus subtilis v začetni stopnji tvorbe plavajočega biofilma 

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/david.stopar.