Četrtek, 30. septembra 2021, ob 9.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Petra Markič

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Vpliv tipa gredi in genotipa kokoši na uporabo gredi in poškodbe grodnice

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; doc. dr. Dušan Terčič, somentor; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka