9:00    PREGRAD Rok (vsš)
Gospodarjenje z zasebnim gozdom po menjavi lastništva na izbranih območjih v Sloveniji

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Milan Šinko
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh

 

9:45    OGRIN Gašper (msc)
Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal na poškodbe zaradi vožnje gozdarske mehanizacije

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič
Somentorica magistrskega dela:    izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Anton Poje

 

10:30    PETROVČIČ Rok (uni)
Strojno določanje delovnih operacij pri sečnji z motorno žago s pomočjo ropota

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Jurij Marenče