Četrtek, 30. septembra 2021, ob 11.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Kaja Mezinec

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Strategije selekcije živali za prirejo mleka A2

Člani komisije: doc. dr. Mojca Simčič, predsednica; izr. prof. dr. Klemen Potočnik, mentor; izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič, recenzentka