Četrtek, 30. septembra 2021, ob 9.45, v zbornici Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Urška Poljanec

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Stres pri terapevtskih konjih

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; doc. dr. Daša Grajfoner, somentorica, prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, recenzentka