Četrtek, 30. septembra 2021, ob 10.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Lara Kraševec

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Fiziološke lastnosti in biološke posebnosti osla v primerjavi s konjem: Ali je osel res mali konj?

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka