Petek, 15. oktobra 2021, ob 9.00, zagovor diplomskega dela v zbornici Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Tina Košica

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prehrana psov z obolenji jeter

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent